ΣΑΕΕ

Σύλλογος Αποφοίτων

Ελληνικού Εκπαιδευτηρίου

Σχολής Ι.Μ. Παναγιωτοπούλου

Ο Σύλλογος Αποφοίτων του Ελληνικού Εκπαιδευτηρίου – Σχολής Ι. Μ. Παναγιωτόπουλου ιδρύθηκε το 1980 με την επωνυμία Σύλλογος Αποφοίτων Ελληνικού Εκπαιδευτηρίου (Σ.Α.Ε.Ε.). Μέλη του είναι όλοι οι απόφοιτοι του σχολείου, οι οποίοι είναι πάνω από 2.500, αλλά και όσοι φοίτησαν σ’ αυτό αλλά αποχώρησαν πριν το τέλος της Γ’ Λυκείου. Κεντρική επιδίωξη του Συλλόγου είναι η διατήρηση και ενίσχυση της επικοινωνίας μεταξύ των μελών του με κάθε πρόσφορο μέσο, η ηθική, επαγγελματική και υλική ενίσχυση των μελών του, η προώθηση του έργου τους σε οποιονδήποτε τομέα των επιστημών, γραμμάτων και τεχνών και η διατήρηση του πνεύματος του σχολείου. Διοικείται από 9μελές Διοικητικό Συμβούλιο.

Διοργανώσεις
APS Men's Basketball League
Αγωνιστικές Περίοδοι
2017, 2018